หลักสูตร

ภาษาเยอรมัน ระดับต้น A1

ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจประโยคอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น การถามชื่อ แนะนำตนเอง การถามทาง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน

ภาษาเยอรมัน ระดับต้น A1 (เตรียมสอบ)

เนื้อหาการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการทำข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบและแบบทดสอบต่างๆที่ผ่านมา ของสถาบันทดสอบทางภาษาต่างๆทั้งในประเทศเยอรมันและประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆของผู้เรียน เช่น เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าแต่งงานหรือติดตามคู่สมรส เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าศึกษาต่อ เป็นต้น

ภาษาเยอรมัน ระดับต้น A2

ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยค คำพูดและข้อความง่ายๆที่ใช้เป็นประจำได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว การซื้อของ การทำงาน สามารถเข้าใจ สื่อสาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สามารถอธิบายประวัติของตนและสิ่งที่อยู่รอบตัวได้โดยใช้ข้อความง่ายๆได้

ภาษาเยอรมัน ระดับกลาง B1

ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่วๆไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้

ภาษาเยอรมัน ระดับกลาง B1 (เตรียมสอบ)

เพื่อเตรียมตัวทดสอบความรู้ภาษาเยอรมันระดับกลาง เนื้อหามุ่งเน้นการเตรียมตัวอย่างรอบด้าน เช่น การทำข้อสอบแบบฟัง การทำข้อสอบแบบอ่านสรุปใจความเนื้อหา การเขียนจดหมาย และการเตรียมตัวในการสอบพูด เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆของผู้เรียนเช่น เพื่อต่อวีซ่าพำนัก(ในกรณีคู่สมรสเป็นชาวเยอรมัน หรือพำนักในประเทศเยอรมนี)เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี เป็นต้น

ความถนัดทางภาษาเยอรมัน PAT 7.2

ปัจจุบันภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่มีผู้เรียนในระดับมัธยมปลายเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี การเตรียมตัวพร้อมก่อนสอบเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับน้องๆนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต้องการ เนื้อหาการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้การทำข้อสอบ การเตรียมตัวสอบ ติวข้อสอบทั้งที่ผ่านมาพร้อมทั้งเฉลยและวิธีการทำที่ถูกต้อง และความน่าจะเป็นของข้อสอบในอนาคต เป็นต้น

ภาษาเยอรมันพื้นฐาน (สำหรับสมาชิกทั่วไป)

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ของเรา ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าชมวีดีโอ การเรียนการสอนภาษาเยอรมันออนไลน์ และได้สิทธิในการเข้าเรียนสดออนไลน์(คอร์สทดลองเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายกับทางเว็บไซต์ของเรา

วิธีการเข้าเรียน


1. ติดต่อเราเพื่อแจ้งความประสงค์

2. เลือกครอสเรียนภาษาเยอรมันตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเรียน

3. เลือกเวลาเรียนตามที่สะดวก

4. ชำระค่าเรียนพร้อมรับรหัสเข้าห้องเรียน

5. ติดตั้งโปรแกรมเพื่อติดต่อกับผู้สอน และใช้เข้าห้องเรียน

6. เข้าเรียนตามวันและเวลาที่ระบุ

ทดลองเเรียนฟรี

แจ้งความประสงค์เข้ามาที่

อีเมลย์ [email protected]

Line id: @deutsch.in.th

โทร : (+49)173 767 8999

เฟสบุ๊กแฟนเพจ ติดต่อเราผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ

ครอสทดลองเรียนฟรี จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 - 20.00 น.(เวลาไทย)