40 รายการ ทั้งหมด 2 หน้า
 • เรียนภาษาเยอรมัน Tag 11 25-01-2017

  การเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ เน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ที่สูงสุด ทั้งทางด้านเนื้อหาที่ครบถ้วนและถูกต้อง รูปแบบการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และสอบถามพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้ทันที เนื่องจากเป็นการสอนสด โดยประสิทธิภาพของการเรียนเทียบเท่าการเรียนแบบส่วนตัว โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องไปนั่งแออัดกันในห้องเรียน ครั้งละหลายๆคน

  เปิดหน้าใหม่
 • เรียนภาษาเยอรมัน Tag 10 23-01-2017

  การเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ เน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ที่สูงสุด ทั้งทางด้านเนื้อหาที่ครบถ้วนและถูกต้อง รูปแบบการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และสอบถามพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้ทันที เนื่องจากเป็นการสอนสด โดยประสิทธิภาพของการเรียนเทียบเท่าการเรียนแบบส่วนตัว โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องไปนั่งแออัดกันในห้องเรียน ครั้งละหลายๆคน

  เปิดหน้าใหม่
 • เรียนภาษาเยอรมัน Tag 9 20-01-2017

  การเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ เน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ที่สูงสุด ทั้งทางด้านเนื้อหาที่ครบถ้วนและถูกต้อง รูปแบบการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และสอบถามพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้ทันที เนื่องจากเป็นการสอนสด โดยประสิทธิภาพของการเรียนเทียบเท่าการเรียนแบบส่วนตัว โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องไปนั่งแออัดกันในห้องเรียน ครั้งละหลายๆคน

  เปิดหน้าใหม่
 • เรียนภาษาเยอรมัน Tag 8 18-01-2017

  การเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ เน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ที่สูงสุด ทั้งทางด้านเนื้อหาที่ครบถ้วนและถูกต้อง รูปแบบการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และสอบถามพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้ทันที เนื่องจากเป็นการสอนสด โดยประสิทธิภาพของการเรียนเทียบเท่าการเรียนแบบส่วนตัว โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องไปนั่งแออัดกันในห้องเรียน ครั้งละหลายๆคน

  เปิดหน้าใหม่
 • เรียนภาษาเยอรมัน Tag 7 16-01-2017

  การเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ เน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ที่สูงสุด ทั้งทางด้านเนื้อหาที่ครบถ้วนและถูกต้อง รูปแบบการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และสอบถามพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้ทันที เนื่องจากเป็นการสอนสด โดยประสิทธิภาพของการเรียนเทียบเท่าการเรียนแบบส่วนตัว โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องไปนั่งแออัดกันในห้องเรียน ครั้งละหลายๆคน

  เปิดหน้าใหม่
 • เรียนภาษาเยอรมัน Tag 6 13-01-2017

  การเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ เน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ที่สูงสุด ทั้งทางด้านเนื้อหาที่ครบถ้วนและถูกต้อง รูปแบบการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และสอบถามพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้ทันที เนื่องจากเป็นการสอนสด โดยประสิทธิภาพของการเรียนเทียบเท่าการเรียนแบบส่วนตัว โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องไปนั่งแออัดกันในห้องเรียน ครั้งละหลายๆคน

  เปิดหน้าใหม่
 • เรียนภาษาเยอรมัน Tag 5 11-01-2017

  การเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ เน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ที่สูงสุด ทั้งทางด้านเนื้อหาที่ครบถ้วนและถูกต้อง รูปแบบการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และสอบถามพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้ทันที เนื่องจากเป็นการสอนสด โดยประสิทธิภาพของการเรียนเทียบเท่าการเรียนแบบส่วนตัว โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องไปนั่งแออัดกันในห้องเรียน ครั้งละหลายๆคน

  เปิดหน้าใหม่
 • เรียนภาษาเยอรมัน Tag 4 9-01-2017

  การเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ เน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ที่สูงสุด ทั้งทางด้านเนื้อหาที่ครบถ้วนและถูกต้อง รูปแบบการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และสอบถามพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้ทันที เนื่องจากเป็นการสอนสด โดยประสิทธิภาพของการเรียนเทียบเท่าการเรียนแบบส่วนตัว โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องไปนั่งแออัดกันในห้องเรียน ครั้งละหลายๆคน

  เปิดหน้าใหม่
 • เรียนภาษาเยอรมัน Tag 3 6-01-2017

  การเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ เน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ที่สูงสุด ทั้งทางด้านเนื้อหาที่ครบถ้วนและถูกต้อง รูปแบบการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และสอบถามพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้ทันที เนื่องจากเป็นการสอนสด โดยประสิทธิภาพของการเรียนเทียบเท่าการเรียนแบบส่วนตัว โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องไปนั่งแออัดกันในห้องเรียน ครั้งละหลายๆคน

  เปิดหน้าใหม่
 • การใช้คำกริยา (sich) freuen

  (sich) freuen แปลว่า ยินดี,มีความยินดี ใช้กับคำบุพบท auf และ über

  เปิดหน้าใหม่
 • การใช้งาน Pronomen, Akk, Dativ

  เรียนรู้ภาษาเยอรมันระดับต้นA1 เรื่อง Pronomen(แทนตัวบุคคล), Akkusativ(กรรมตรง), Dativ(กรรมรอง) เทคนิคและวิธีการใช้งานเบื้องต้น

  เปิดหน้าใหม่
 • AKK, Dativ กรรมตรง,กรรมรอง

  เรียนรู้ภาษาเยอรมันเรื่อง Akkusativ(กรรมตรง), Dativ(กรรมรอง) คืออะไรและมีวิธีการนำมาใช้งานอย่างไรนะ ลองศึกษาจากวีดีโอชุดนี้เบื้องต้นได้เลยนะครับ

  เปิดหน้าใหม่
 • คำกริยาช่วย Modalverben

  เป็นคำกริยาที่มาช่วยเสริมความในประโยคให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเช่นคำกริยา wollen können sollen mögen dürfen möchten müssen เป็นต้น เหล่านี้เรียกว่าคำกริยา Modalverben

  เปิดหน้าใหม่
 • คำนามเอกพจน์ และพหูพจน์

  คำนามเอกพจน์ Singular และพหูพจน์ Plural ในภาษาเยอรมัน ซึ่งคำนามจะมีทั้งอยู่ในรูปเอกพจน์และพหูพจน์ในการบอกจำนวนของสิ่งนั้นๆ

  เปิดหน้าใหม่
 • คำบุพบท Präpositionen

  เป็นการกล่าวถึงคำบุพบทหรือคำระบุตำแหน่ง Präpositionen ตัวอย่างเช่น in auf über neben mit bei zu von และอื่นๆ ซึ่งจะมีหลักและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน

  เปิดหน้าใหม่
 • การฝึกแต่งประโยคเบื้องต้น

  เป็นการฝึกแต่งประโยคในภาษาเยอรมันเบื้องต้น ในรูปแบบปัจจุบัน (das Präsen) โดยคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันเช่น ใคร+ทำอะไร+เมื่อไหร่+อย่างไร+ที่ไหน

  เปิดหน้าใหม่
 • ตัวอย่าง เรื่องการอ่าน Lesen1

  ตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่องการอ่าน ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้ลองฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์โจทย์การทำแบบทดสอบ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนและทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

  เปิดหน้าใหม่
 • ตัวอย่าง เรื่องการฟัง Hören1

  ตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่องการฟัง ในคอร์สเรียนทุกคอร์สผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการฟังโดยผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยแนะนำทั้งเรื่องการสอบ วิธีการฟัง และช่วยจับประเด็นได้อย่างถูกต้อง

  เปิดหน้าใหม่
 • การบอกเวลาเบื้องต้น

  เรียนรู้ภาษาเยอรมันเรื่องการบอกเวลาเบื้องต้น ซึ่งการบอกเวลาในภาษาเยอรมันจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ การบอกอย่างเป็นทางการ และการบอกอย่างไม่เป็นทางการเป็นต้น

  เปิดหน้าใหม่
 • วิธีการเข้าห้องเรียน 1

  การเข้าห้องเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถดูวิธีการเข้าห้องเรียนกับเราเบื้องต้นได้จากวีดีโอชุดนี้ครับ

  เปิดหน้าใหม่
ความคิดเห็น