หนังสือ
 • พจนานุกรมรูปภาพ

  เรียนรู้คำศัพท์พจนานุกรมรูปภาพภาษาเยอรมันซึ่งมีมากกว่า 1000 คำศัพท์ให้ได้เรียนรู้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรี

  เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
 • Lesen & Schreiben

  เรียนรู้เรื่องการอ่านLesen และการเขียนSchreiben ในภาษาเยอรมันระดับต้นA1 สมาชิกสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรี

  เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
 • Ubungen zur neuen Rechtschreibung

  รวบรวมแบบฝึกหัดสำหรับท่านที่สนใจฝึกทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้หลักการเขียนที่ถูกต้อง สมาชิกสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรี

  เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
 • Praepositionen

  การใช้คำบุพบท Praepositionen ในภาษาเยอรมัน เรียนรู้หลักการและวิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้อง สมาชิกสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรี

  เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
 • Schritte International A1-1

  หนังสือประกอบการเรียนภาษาเยอรมันระดับต้นA1-1 พิเศษสมาชิกสามารถสั่งซื้อไฟส์e-bookได้ในราคาประหยัดเพียงเล่มละ 100.บาท(สั่งซื้อ 2 เล่ม 150.บาท) มีCDประกอบหนังสิอ

  เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
 • Schritte International A1-2

  หนังสือประกอบการเรียนภาษาเยอรมันระดับต้นA1-2 พิเศษสมาชิกสามารถสั่งซื้อไฟส์e-bookได้ในราคาประหยัดเพียงเล่มละ 100.บาท(สั่งซื้อ 2 เล่ม 150.บาท) มีCDประกอบหนังสิอ

  เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
 • Schritte International A2-1

  หนังสือประกอบการเรียนภาษาเยอรมันระดับต้นA2-1 พิเศษสมาชิกสามารถสั่งซื้อไฟส์e-bookได้ในราคาประหยัดเพียงเล่มละ 100.บาท(สั่งซื้อ 2 เล่ม 150.บาท) มีCDประกอบหนังสิอ

  เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
 • Schritte International A2-2

  หนังสือประกอบการเรียนภาษาเยอรมันระดับต้นA2-2 พิเศษสมาชิกสามารถสั่งซื้อไฟส์e-bookได้ในราคาประหยัดเพียงเล่มละ 100.บาท(สั่งซื้อ 2 เล่ม 150.บาท) มีCDประกอบหนังสิอ

  เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
 • Schritte International B1-1

  หนังสือประกอบการเรียนภาษาเยอรมันระดับต้นB1-1 พิเศษสมาชิกสามารถสั่งซื้อไฟส์e-bookได้ในราคาประหยัดเพียงเล่มละ 100.บาท(สั่งซื้อ 2 เล่ม 150.บาท) มีCDประกอบหนังสิอ

  เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
 • Schritte International B1-2

  หนังสือประกอบการเรียนภาษาเยอรมันระดับต้นB1-2 พิเศษสมาชิกสามารถสั่งซื้อไฟส์e-bookได้ในราคาประหยัดเพียงเล่มละ 100.บาท(สั่งซื้อ 2 เล่ม 150.บาท) มีCDประกอบหนังสิอ

  เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
 • คำศัพท์พจนานุกรมรูปภาพภาษาเยอรมัน

  เรียนรู้คำศัพท์พจนานุกรมรูปภาพภาษาเยอรมันซึ่งมีมากกว่า 1000 คำศัพท์ให้ได้เรียนรู้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรี

  เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด