เกี่ยวกับเรา

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตาม การเรียนการสอนภาษาเยอรมันออนไลน์กับเรา และเป็นกำลังใจในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยดีตลอดมา เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ท่านที่สนใจในภาษาเยอรมัน กระผมในฐานะผู้สอนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านให้ความไว้วางใจและติดตามเนื้อหาการเรียนการสอนของเรามาอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับท่านในอนาคต

ภาษาเยอรมันมีความสำคัญทางด้านการค้าในยุโรป โดยเฉพาะการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจกับคู่ค้า ซึ่งปัจจุบันประเทศเยอรมนีถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และเป็นประเทศที่มีการส่งออกที่สำคัญของโลกอีกด้วย ความรู้ทางด้านภาษาเยอรมันจึงเป็นข้อดีอย่างมากในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการเปิดประตูสู่วัฒนธรรมของยุโรป ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมภาษา, ดนตรีคลาสสิคและภาพยนต์ เป็นต้น

นักท่องเที่ยวจากประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน มักจะท่องเที่ยวมากครั้งกว่า และไกลกว่าเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชาติอื่น และมักใช้จ่ายเงินในวันหยุดพักผ่อนมากกว่านักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศอื่นๆ นักท่องเที่ยวมักจะเคลิ้มไปได้ง่ายกับไกด์ หรือ พนักงานที่พูดภาษาเยอรมันได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับท่านที่พูดภาษาเยอรมันได้ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อธุรกิจของท่าน นักเรียนนักศึกษา หรือเพื่อความเจริญก้าวหน้าในด้านการทำงานต่อไป